Ras:Cocker spaniel
Kennel:Llefennis
Uppfödare:Jane Hedvard
Adress:Smultrongatan 5, Svedala
Telefon:0708-938843
E-post:janehedvard@hotmail.com
Hemsida: 
Datum för parning:08-dec-19
Datum/vecka beräknad födsel:03-mars-20
Datum/vecka beräknad leverans:03-apr
Antal hanar:4 (3 svarta, 1 golden)
Antal tikar:3 (2 svarta, 1 golden)
Far:Trollebergarens Chase
SJR reg nr/annat reg nr
Bästa resultat öppenklass:
Bästa resultat vinnarklass:
HD-status:B
AD-status:
Ögonstatus:UA
Övrigt:patella UA
Farfar:SFTCH Kingcott Ash af Go Get It
SJR reg nr/annat reg nr11-0054-08
FarmorSEJ(J)CH Smedmästarens Ruffsa
SJR reg nr/annat reg nr
Mor:Llefennis Sugar-Pie
SJR reg nr/annat reg nr16-0261-16
Bästa resultat öppenklass:
Bästa resultat vinnarklass:
HD-status:C
AD-status:
Ögonstatus:
Övrigt:
Morfar:Scooterbrook Tuff-Enuff
SJR reg nr/annat reg nr
Mormor:Llefennis Capulcoile
SJR reg nr/annat reg nr16-0145-10