Ras:Labrador retriever
Kennel:Skoglösa
Uppfödare:Anna Johnsson-Andersson
Adress:Gamla Skoglösavägen, Önnestad
Telefon:0709-661160
E-post:anna-ja@telia.com
Hemsida:www.skoglosa.se
Datum för parning:I december 2019
Datum för födsel:22 februari 2020
Datum/vecka beräknad leverans:I april 2020
Antal hanar:5 gula
Antal tikar:2 gula
Far:DKFTCH UHM-2016 Seahill High Wind Taff Ninja
SJR reg nr/annat reg nr
Bästa resultat öppenklass:Utmärkelse
Bästa resultat vinnarklass:1e vinnare
HD-status:UA
AD-status:UA
Ögonstatus:UA
Övrigt:SD2, CNM, EIC, PRA, HNPK clear
Farfar:Elitevinder Ffynogain Gunner at Seahill High Wind
SJR reg nr/annat reg nr
FarmorDKFTCH Purdey
SJR reg nr/annat reg nr
Mor:OFTW Skoglösa Pralin
SJR reg nr/annat reg nr25-0735-13
Bästa resultat öppenklass:Utmärkelse
Bästa resultat vinnarklass:1:e vinnare
HD-status:B
AD-status:0
Ögonstatus:UA, PRA hereditärt fri
Övrigt:CNM
Morfar:DKFTCH Studebaker Accord af Rosefield
SJR reg nr/annat reg nr25-1193-50
Mormor:DKFTCH Skoglösa Härja
SJR reg nr/annat reg nr25-0562-10