Jaktspanielklubben är klubben för dig som tycker det är viktigt att bevara och utveckla spanieln som stötande och apporterande jakthund. www.jaktspanielklubben.se
Jaktretrieverklubben är en fristående och framåtsträvande klubb som startade i mars 2001 och vänder sig till alla som ser retrievern som arbetande jakthund. www.jaktretrieverlklubben.se