Skip to content

Associerade klubbar

Jaktspanielklubben är klubben för dig som tycker det är viktigt att bevara och utveckla spanieln som stötande och apporterande jakthund. www.jaktspanielklubben.se
Jaktretrieverklubben är en fristående och framåtsträvande klubb som startade i mars 2001 och vänder sig till alla som ser retrievern som arbetande jakthund. www.jaktretrieverlklubben.se