Rutiner för registrering av enskild hund i SJR

Formella regler för stambokföring
Fyll i följande pdf-blankett, skriv ut och skicka till angiven adress.
Registrering av enskild hund
Priser:
Registrering av hund för medlem i associerad klubb: 300:-
Ny stamtavla på hund för medlem i associerad klubb: 300:-
Registrering av hund utan medlemskap i associerad klubb: 600:-
Avgiften insättes samtidigt som handlingar skickas, på SJRs PlusGiro
19 12 63 – 3
Inom ca 3 veckor från det att handlingar och avgift erhållits distribueras stamtavla och insänt originalmaterial till hundägaren
Skickas till:
Svenskt Jakthunds Register
c/o Christina Hansson
Svenstorp 532
274 93  Skurup