Skip to content

Enskild hund

Rutiner för registrering av enskild hund i SJR

Formella regler för stambokföring

Fyll i följande pdf-blankett, skriv ut och skicka till angiven adress.

Registrering av enskild hund

Priser:
Se alla aktuella priser under PRISLISTA

Avgiften insättes samtidigt som handlingar skickas, på SJRs PlusGiro

19 12 63 – 3

Inom ca 3 veckor från det att handlingar och avgift erhållits distribueras stamtavla och insänt originalmaterial till hundägaren.

Skickas till:

Svenskt Jakthundsregister

c/o Christina Hansson
Svenstorp 532
274 93 Skurup
Sverige