Skip to content

Kennelnamn

Rutiner för registrering av kennelnamn i SJR

Formella regler för registrering av Kennelnamn

Blanketten ”Kennelnamnsansökan” fylls i, skrivs ut och skickas till angiven adress.

Ange om kennelnamnet redan är etablerat (OBS! Lägre avgift)

Priser:
Se alla aktuella priser under PRISLISTA

Avgiften insättes samtidigt som blanketten skickas, på SJRs PlusGiro

19 12 63 – 3

Inom ca 3 veckor från det att handlingar och avgift erhållits distribueras registreringsbevis till kennelägaren

Skickas till:

Svenskt Jakthundsregister

c/o Christina Hansson
Svenstorp 532
274 93 Skurup
Sverige