Rutiner för registrering av Kennelnamn i SJR
Formella regler för registrering av Kennelnamn
Blanketten “Kennelnamnsansökan” fylls i, skrivs ut och skickas till angiven adress.
Ange om Kennelnamnet redan är etablerat (OBS! Lägre avgift)
Priser:
Köp av Kennelnamn: 800:-
Registrering av redan etablerat Kennelnamn: 250:-
Tillägg av kennelnamn på inköpt hund: 250:-
Avgiften insättes samtidigt som blanketten skickas, på SJRs PlusGiro
19 12 63 – 3
Inom ca 3 veckor från det att handlingar och avgift erhållits distribueras registreringsbevis till Kennelägaren
Skickas till:
Svenskt Jakthundsregister
c/o Christina Hansson
Svenstorp 532
274 93  Skurup