Skip to content

Kontakt

Har du några frågor om SJR?

Kontakta Christina Hansson så guidar hon dig vidare.

Vill du göra en inbetalning?

PlusGiro 19 12 63 – 3

Från utlandet:
IBAN nummer: SE7395000099602601912633
BIC: NDEASESS

Svenskt Jakthundsregisters säte är i Sjöbo.

Vill du skicka brev?

Skickas till:

Svenskt Jakthundsregister

c/o Christina Hansson
Svenstorp 532
274 93 Skurup
Sverige