Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Har du några frågor om SJR?

Kontakta Christina Hansson så guidar hon dig vidare.

Vill du göra en inbetalning?

PlusGiro 19 12 63 – 3

Från utlandet:

IBAN nummer: SE7395000099602601912633
BIC: NDEASESS

Vill du skicka brev?

Svenskt JakthundsRegister

c/o Christina Hansson
Svenstorp 532
274 93 Skurup
Sverige


Svenskt JakthundsRegisters säte är i Sjöbo.

logo-03