Har du några frågor om SJR?

Kontakta Christina Hansson så guidar hon dig vidare.

Vill du göra en inbetalning?

PlusGiro 19 12 63 – 3

Från utlandet:

IBAN nummer: SE7395000099602601912633
BIC: NDEASESS

Vill du skicka brev?

Svenskt JakthundsRegister

c/o Christina Hansson
Svenstorp 532
274 93 Skurup
Sverige


Svenskt JakthundsRegisters säte är i Sjöbo.

logo-03