Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Har du några frågor om SJR?

Kontakta Christina Hansson så guidar hon dig vidare.

Vill du göra en inbetalning?

PlusGiro 19 12 63 – 3

Vill du skicka brev?

Svenskt JakthundsRegister

c/o Marie Bengtsson
Björka Byaväg 287
275 94 SJÖBO

logo-03