Hälsoprogram i associerade klubbar

Jaktretrieverklubben Hälsoprogram

År 2001 antog Jaktretrieverklubben hälsoprogram angående HD/AD samt ögonlysning

  • Båda föräldradjuren ska ha känd status för HD och armbågar
  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år från parningstillfället.

Den 15 juni 2010 beslutade Jaktretrieverklubbens styrelse om ändring av hälsoprogrammet i enlighet med följande:

  • Båda föräldradjuren ska ha känd status för HD och armbågar.
  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år från parningstillfället med undantag från följande situationer;
  1. a) båda föräldradjuren har friförklarats (normal/clear) vid genspecifik test (DNA) för prcd-PRA eller
  2. b) båda föräldradjuren är hereditärt fria (som hereditärt fri räknas en avkomma till två DNA-testade – friförklarade – föräldrar)
  • anlagsbärande hund får användas till avel endast med DNA-testad friförklarad hund.
  • endast genspecifika tester av blodprov från företaget Optigen godkänns tills vidare.
  • inga affekterade djur (DNA-test eller ögonlysning) får användas i avel.

Den 12/12-2019 gjordes tillägget att endast genspecifika tester från välrenommerade företag godkänns.

Jaktspanielklubben Hälsoprogram
JSK styrelse antog år 2001 följande hälsoprogram för nedanstående raser:
Engelsk Springer Spaniel: För registrering av valpkull ska föräldradjurens HD-status vara känt
Cocker spaniel: För registrering av valpkull ska föräldradjurens HD-status vara känt samt felfri ögonlysning med avseende på ärftliga ögonsjukdomar vara genomförd inom ett år före parningen.
Observera att ögonlysning måste genomföras inför varje parning på båda föräldrardjuren!
Röntgen
Information om tillvägagångssättet för röntgen av höft- och armbågsleder
Röntgenremiss
Frågor ang röntgenavläsningar / resultat hänvisas direkt till SJR
Pris:
Röntgenresultat, registrering (oavsett antal leder)
HD och/eller AD: 350 kr
Röntgensvar sändes till hundägaren när betalning inkommit till SJRs PlusGiro 19 12 63 – 3

Det är väldigt viktigt att det står på inbetalningen att det gäller Röntgen, Hundens registrerade namn samt Stamboksnr (registreringsnr) och disponerade ägarens namn.
Ögonlysning
Ögonundersökning