Ras:Labrador retriever
Kennel:Strödalas
Uppfödare:Lisbeth Svensson
Adress:Högestavägen 119-35
Telefon:0733-255171
E-post:svenssonlisbeth27@gmail.com
Hemsida:
Datum för parning:2020-01-01
Datum/vecka beräknad födsel:Början av mars
Datum/vecka beräknad leverans:Början av maj
Antal hanar:4 hanar
Antal tikar:2 tikar
Far:DKFTCH UHM16 Sea High Wind Taff Ninja
SJR reg nr/annat reg nr

DK10194/2015

Bästa resultat öppenklass:Utmärkelse
Bästa resultat vinnarklass:1.e vinnare
HD-status:A
AD-status:ua
Ögonstatus:Ua
Övrigt:
Farfar:

Elitevinder 2010 Ffynongain Gunner At Tudorcourt

SJR reg nr/annat reg nr

DK23519/2007

Farmor

DK FTCH Purdey

SJR reg nr/annat reg nr
Mor:Strödalas Joy
SJR reg nr/annat reg nr

SJR 25-1107-17

Bästa resultat öppenklass:Utmärkelse
Bästa resultat vinnarklass:
HD-status:A
AD-status:ua
Ögonstatus:Ua
Övrigt:
Morfar:Nettlefields Falco
SJR reg nr/annat reg nr

25-0755-13

Mormor:Roekull Lowes Offa
SJR reg nr/annat reg nr

SE25218/2014

Ras:Labrador retriever
Kennel:Ettermyrans
Uppfödare:Ann-Charlotte Selberg
Adress:Svedala
Telefon:040-500 231, 0706 141510
E-post:ettermyrans@gmail.com
Hemsida: 
Datum för parning:31/12 2019
Datum/vecka beräknad födsel:29/2-2020
Datum/vecka beräknad leverans:v17 25/4 2020
Antal hanar:3 gula
Antal tikar:6 gula
Far:SWTM Ettermyrans Melvin
SJR reg nr/annat reg nrSJR: 25-0598-10 / SE51786/2010
Bästa resultat öppenklass:utm
Bästa resultat vinnarklass:2 x1:e vinnare w-test, 4:e vinnare mp
HD-status:A
AD-status:0
Ögonstatus:Godkänd för avel (främre y-söm) 2/12 2019
Övrigt:
Farfar:SE(A)JCH) Garronpoint Mole
SJR reg nr/annat reg nrS54869/2005
FarmorEttermyrans Jetta
SJR reg nr/annat reg nrSJR:25-0238-06 /SE23380/2010
Mor:Skoglösa Mercedes av Ettermyrans
SJR reg nr/annat reg nrSJR: 25-1378-18 /SE17702/2018
Bästa resultat öppenklass:
Bästa resultat vinnarklass:
HD-status:B
AD-status:0
Ögonstatus:u.a 2/12 2019
Övrigt:Godkänd apporteringsprov 18/5-2019
CNM: clear
Morfar:SFTCH Team Timberline Benji the Bodyman
SJR reg nr/annat reg nrDK 18437/2014
Mormor: DKFTCH Skoglösa Härja
SJR reg nr/annat reg nrSJR:25-0562  /SE39970/2010

 

Ras:Labrador retriever
Kennel:Skoglösa
Uppfödare:Anna Johnsson-Andersson
Adress:Gamla Skoglösavägen, Önnestad
Telefon:0709-661160
E-post:anna-ja@telia.com
Hemsida:www.skoglosa.se
Datum för parning:I december 2019
Datum för födsel:22 februari 2020
Datum/vecka beräknad leverans:I april 2020
Antal hanar:5 gula
Antal tikar:2 gula
Far:DKFTCH UHM-2016 Seahill High Wind Taff Ninja
SJR reg nr/annat reg nr
Bästa resultat öppenklass:Utmärkelse
Bästa resultat vinnarklass:1e vinnare
HD-status:UA
AD-status:UA
Ögonstatus:UA
Övrigt:SD2, CNM, EIC, PRA, HNPK clear
Farfar:Elitevinder Ffynogain Gunner at Seahill High Wind
SJR reg nr/annat reg nr
FarmorDKFTCH Purdey
SJR reg nr/annat reg nr
Mor:OFTW Skoglösa Pralin
SJR reg nr/annat reg nr25-0735-13
Bästa resultat öppenklass:Utmärkelse
Bästa resultat vinnarklass:1:e vinnare
HD-status:B
AD-status:0
Ögonstatus:UA, PRA hereditärt fri
Övrigt:CNM
Morfar:DKFTCH Studebaker Accord af Rosefield
SJR reg nr/annat reg nr25-1193-50
Mormor:DKFTCH Skoglösa Härja
SJR reg nr/annat reg nr25-0562-10
Ras:Labrador retriever
Kennel:av Sunnanvind
Uppfödare:Susanne Meurling
Adress:Sjöhuset
Telefon:0708-528552
E-post:susse@sjohuset.se
Hemsida: 
Datum för parning:Den 6 december 2019
Datum/vecka beräknad födsel:Den 4 februari 2020
Datum/vecka beräknad leverans:Den 4 april 2020
Antal hanar:3 svarta
Antal tikar:7 svarta
Far:GBFTCH Turpingreen Barrera of Labdom
SJR reg nr/annat reg nr
Bästa resultat öppenklass:
Bästa resultat vinnarklass:1e vinnare
HD-status:B
AD-status:0
Ögonstatus:UA
Övrigt:SD2, CNM,EIC, PRA clear
Farfar:GBFTCH Lowforge Glenareigh of Leacaz
SJR reg nr/annat reg nr
FarmorGablegorst Shuffler of Turpingreen
SJR reg nr/annat reg nr
Mor:Skutta av Sunnanvind
SJR reg nr/annat reg nr25-1010-16
Bästa resultat öppenklass:Utmärkelse
Bästa resultat vinnarklass:
HD-status:
AD-status:
Ögonstatus:
Morfar:MPM 15 DKJCH SEJ(a)CH Lakedown Diawl Bach
SJR reg nr/annat reg nr25-0878-15
Mormor:Beda av Sunnanvind
SJR reg nr/annat reg nr25-0632-11