Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar samt har genom samarbete med Dansk Jagthunderegistrering – DJR gett möjlighet till ökad avelsbredd genom utbyte med jaktligt högt meriterade hundar där.

Vad gör SJR?

SJRs huvuduppgift är stamboksföring av valpkullar och vuxna hundar samt registrering av kennelnamn och av officiella meriter från prov i associerade jakthundsklubbar. Därutöver registreras ägaruppgifter och hälsostatus för de hälsoprogram som associerade klubbar fastställer.

SJRs avgifter och ekonomi

SJR har marknadens lägsta avgifter för registrering och tjänster. För närvarande gäller t ex 300 kronor för stamtavla och 800 kronor för nytt kennelnamn. Enkel och effektiv administration ger ett bra överskott som i sin helhet går tillbaka till de associerade klubbarnas verksamhet.
SJRs PlusGiro 19 12 63 – 3

Eller från utlandet:

IBAN nummer: SE7395000099602601912633
BIC: NDEASESS

Motto: Registrering av Jakthundar tillbaka till Jägarna.

Associerade klubbar