Skip to content

Om SJR

Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar.

Vad gör SJR?

SJRs huvuduppgift är stamboksföring av valpkullar och vuxna hundar samt registrering av kennelnamn och av officiella meriter från prov i associerade jakthundsklubbar. Därutöver registreras ägaruppgifter och hälsostatus för de hälsoprogram som associerade klubbar fastställer.

SJRs avgifter och ekonomi

SJR har marknadens lägsta avgifter för registrering och tjänster. Se alla aktuella priser under PRISLISTA. Enkel och effektiv administration ger ett bra överskott som i sin helhet går tillbaka till de associerade klubbarnas verksamhet.

SJRs PlusGiro 19 12 63 – 3

Eller från utlandet:
IBAN nummer: SE7395000099602601912633
BIC: NDEASESS

Har du funderingar kring inbetalningar och övriga ekonomiska frågor, maila till ekonomi@sjr.nu
Motto: Registrering av jakthundar tillbaka till jägarna.

Uppfödarforum

När du har registrerat dig som uppfödare på SJR, kan du gå med i vår slutna Facebook-grupp.

Associerade klubbar

Jaktspanielklubben är klubben för dig som tycker det är viktigt att bevara och utveckla spanieln som stötande och apporterande jakthund. www.jaktspanielklubben.se
Jaktretrieverklubben är en fristående och framåtsträvande klubb som startade i mars 2001 och vänder sig till alla som ser retrievern som arbetande jakthund. www.jaktretrieverlklubben.se