Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Rutiner för registrering av valpkull i SJR

Formella regler för stambokföring
Blanketterna “Stamboksregistrering av valpkull 1” och “Stamboksregistrering av valpkull 2” fylls i, skrivs ut och skickas till angiven adress.
Blanketterna som innehåller parningsbevis och förteckning över alla valparna insändes till SJR, före det att valpkullen är 4 veckor, tillsammans med kopior av stamtavlor på föräldrardjuren (om de inte är registrerade i SJR), testikelintyg på ej tidigare använd hane samt ögonlysning för båda föräldrarna när det ingår i hälsoprogram för rasen.
Valpkull kan på begäran läggas ut på SJRs hemsida gratis.
Detta sker när kullen registreras och tas automatiskt bort när valparna är 8 veckor.
Priser:
Registrering av valpkull i SJR: 300 kr/valp
Avgiften insättes samtidigt som blanketterna skickas, på SJRs PlusGiro
19 12 63 – 3
Inom ca 3 veckor från det att handlingar och avgift erhållits distribueras stamtavlor till uppfödaren
Skickas till:
Svenskt JakthundsRegister
c/o Christina Hansson
Svenstorp 532
274 93  Skurup