Skip to content

Valpkull

Rutiner för registrering av valpkull i SJR

Formella regler för stambokföring

Blanketterna ”Stamboksregistrering av valpkull 1” och ”Stamboksregistrering av valpkull 2” fylls i, skrivs ut och skickas till angiven adress.

Blanketterna som innehåller parningsbevis och förteckning över alla valparna insändes till SJR, före det att valpkullen är 4 veckor, tillsammans med kopior av stamtavlor på föräldrardjuren (om de inte är registrerade i SJR), testikelintyg på ej tidigare använd hane samt ögonlysning för båda föräldrarna när det ingår i hälsoprogram för rasen.

Valpkull kan på begäran läggas ut på SJRs hemsida gratis.
Detta sker när kullen registreras och tas automatiskt bort när valparna är 8 veckor.

Priser:
Se alla aktuella priser under PRISLISTA

Avgiften insättes samtidigt som blanketterna skickas, på SJRs PlusGiro

19 12 63 – 3

Inom ca 3 veckor från det att handlingar och avgift erhållits distribueras stamtavlor till uppfödaren

Skickas till:

Svenskt Jakthundsregister

c/o Christina Hansson
Svenstorp 532
274 93 Skurup
Sverige