Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Registrering
Registrering av valp för medlem i associerad klubb300 kr
Ny stamtavla på vuxen hund för medlem i associerad klubb300 kr
Registrering av hund utan medlemskap i associerad klubb600 kr
Ledröntgen, avläsning och registrering
Höfter och/eller armbågar350 kr
Kennelnamn
Köp av kennelnamn1000 kr
Registrering av etablerat kennelnamn1200 kr
Tillägg av kennelnamn på inköpt hund250 kr
Valplista på internet
Valpkull kan på begäran läggas ut kostnadsfritt på SJRs hemsida.

Detta sker när kullen registreras och tas automatiskt bort när valparna är ca 8 veckor.
Ägarbyte
Ägarbyte från uppfödare - köpare eller säljare - köpare av vuxen hundKostnadsfritt
Övrigt
ChampionattavlaKostnadsfritt
Utdrag ur registerSjälvkostnadspris