Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Svenskt JakthundsRegisters styrelse

Ordförande: Christina Hansson
Sekreterare: Anette Nilsson
Kassör: Marie Bengtsson
Ledamot: Håkan Hansson
Ledamot: Dan Jönsson

Jaktretrieverklubbens representant

Jaktspanielklubbens representant

Mattias Jönsson
Mikael Malmgren