Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Den 26 september kom 5 svarta labradorvalpar till världen.

Är du ute efter en leveransfärdig valp nu – kontakta uppfödare Ylva Jacobsson, som finns i Vaxjö, tel. 070-32 87 804 eller via mail ylva_jacobsson@hotmail.com