Skip to content

Formella regler för registrering av Kennelnamn

Regler för kennelnamnsregistrering i Svenskt Jakthundsregister – SJR

§ 1
Kennelnamn skall upprättas senast i samband med registrering av den första valpkullen en person föder upp.
Ett kennelnamn kan endast ha en dispositionsberättigad ägare. Alla fysiska personer som fyllt 18 år har rätt att förvärva kennelnamn.

§ 2
En hund skall bära uppfödarens kennelnamn och detta skall alltid stå före hundens namn.
Mot särskild avgift kan en hund få påfört en ny ägares kennelnamn. I sådana fall skall den nya ägarens kennelnamn alltid stå efter hundens namn och då med ordet “av” före kennelnamnet.

§ 3
En uppfödare kan endast vara ägare eller medägare till ett kennelnamn.
SJR skall vid varje tidpunkt vara informerad om vilka raser som kennelnamnsinnehavaren föder upp. Förändringar skall meddelas till SJR skriftligt.

§ 4
Ett kennelnamn kan överlåtas till annan person om denna uppfyller kraven i gällande kennelnamnsregler. Kennelnamnet kan därefter endast ha en dispositionsberättig ägare.
Vid överlåtelse betalas kennelnamnsavgiften.

§ 5
SJR kan frånta innehavare av kennelnamn rätten att utnyttja detta i det fall denne handlat i strid med kennelnamns- och/eller stambokföringsregler.

Svenskt Jakthunds Register, juni 2001