Ras:Labrador retriever
Kennel:av Sunnanvind
Uppfödare:Susanne Meurling
Adress:Sjöhuset
Telefon:0708-528552
E-post:susse@sjohuset.se
Hemsida: 
Datum för parning:Den 6 december 2019
Datum/vecka beräknad födsel:Den 4 februari 2020
Datum/vecka beräknad leverans:Den 4 april 2020
Antal hanar:3 svarta
Antal tikar:7 svarta
Far:GBFTCH Turpingreen Barrera of Labdom
SJR reg nr/annat reg nr
Bästa resultat öppenklass:
Bästa resultat vinnarklass:1e vinnare
HD-status:B
AD-status:0
Ögonstatus:UA
Övrigt:SD2, CNM,EIC, PRA clear
Farfar:GBFTCH Lowforge Glenareigh of Leacaz
SJR reg nr/annat reg nr
FarmorGablegorst Shuffler of Turpingreen
SJR reg nr/annat reg nr
Mor:Skutta av Sunnanvind
SJR reg nr/annat reg nr25-1010-16
Bästa resultat öppenklass:Utmärkelse
Bästa resultat vinnarklass:
HD-status:
AD-status:
Ögonstatus:
Morfar:MPM 15 DKJCH SEJ(a)CH Lakedown Diawl Bach
SJR reg nr/annat reg nr25-0878-15
Mormor:Beda av Sunnanvind
SJR reg nr/annat reg nr25-0632-11