Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Nu strömmar det in valpkullregistreringar! Det tycker vi såklart är mycket kul.

DU som är uppfödare – tänk på att skicka in dina papper i god tid!

Ny labradorkull registrerad – se under fliken Valpförmedling: födda retriever.