För första gången på 10 år höjer vi nu avgiften för avläsning av HD/ED-röntgen till 350 kr.

Denna avgift ska var SJR tillhanda innan vi sänder ut röntgensvaren.

Information om detta framgår på röntgenremissen, men missas tyvärr av många. Det är den vanligaste anledningen till att det kan dröja innan man får sitt röntgensvar och vi i administrationen vill därför påminna om denna rutin.

cocker_gräs_-12