Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

SJRs styrelse vill rikta ett mycket stort TACK till Åsa Norrby för hennes stora och fleråriga engagemang för SJR som varande ordförande.
Åsa har nu lämnat över ordförandeklubban till Per G Hansson.