NY labradorkull registrerad. Se mer info under fliken Valpförmedling/födda retriever.