Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Ännu en cockerkull registrerad. Se mer information under fliken Födda cocker.

Cockervalpar

Cockervalpar

SJR hälsar ännu en uppfödare välkommen!

Kennel Maunsbach har en kull cockervalpar. För mer information se fliken Födda cocker spaniel samt Uppfödare.

Ännu en retrieverkull registrerad. Se mer under liken Födda retrievers.