Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Välj vilken sida du vill komma till:

  1. Enskild hund
  2. Valpkull
  3. Kennelnamn