Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

VÄLKOMNA säger vi till nyregistrerade Fältjägarens Kennel och Cecilia Gustafsson.

Mer info finner du under Uppfödare.