Valpförmedlingen är uppdaterad med registrerade samt planerade kullar.

Ministrimman tillsammans med den minsta