Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Många nya valpkullar på väg in. Håll koll under fliken Valpförmedling där uppfödarna presenterar sina kullar.