Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Vi välkomnar kennel Go Great Guns, som registrerats hos oss för uppfödning av labrador retriever.

Redan i vår väntas kennelns första kull. Se mer under Parade Retrievers.