Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Väntar Du på resultatet av höftleds – och armbågledsröntgen på Din retriever?

Kanske har Du glömt att betala in avläsningsavgiften till SJR?

 

Sedan ett par månader tillbaka har SJR ett antal röntgencertifikat som ej betalats av hundägare.

För att få ut hundens avläsningsresultat ska man sätta in 350 SEK (från och med april 2016) på SJRs plusgiro 19 12 63 -3.

Märk inbetalningen tydligt med ditt namn samt hundens reg.nummer.

 

Man kan INTE ringa och få förhandsbesked om avläsningsresultatet!