Vad är SJR?

Svenskt JakthundsRegister – SJR är en fristående officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge service åt fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar...
Läs mer om SJR här!

Många glada nyheter om Springer Spaniel-kullar som är på gång!

Läs mer under Parade Springer Spaniel och Födda Springer Spaniel.