Ministrimman tillsammans med den minsta

Ministrimman tillsammans med den minsta